Mešetarjenje s študentskimi mnenji

  Včeraj, 14. julija, je bil v Delu objavljen članek Tine Kristan z naslovom »Razkrivamo, kako se trguje pri profesorskih nazivih«. Med drugim sta opisana neuspešen boj raziskovalke za poučevanje predmeta in zavrnjena habilitacija na podlagi spornega negativnega mnenja študentskega sveta. Posledica dogajanj na eni izmed članic UL je, da je žrtev, raziskovalka na učiteljskem mestu, danes brezposelna. Gre za primer neuspešnega boja proti sistemu, ki pa še zdaleč ni osamljen.

  Sprememba študentskega mnenja ob pristanku na oddajo vloge za nižji naziv (zapisnik mediacije).

  Dekan ji je v mediaciji še predlagal, da umakne
  vlogo za naziv izredne profesorice in zaprosi za ponovno izvolitev v naziv
  docentke. V tem primeru naj ji študentski svet poda pozitivno mnenje, ob tem,
  da se »vzpostavi dialog med študenti in docentko, dogovori pravila igre ter
  spremlja delo docentke«. Docentka lahko kadarkoli zaprosi za izvolitev v naziv
  izredne profesorice in »študentski svet bo v primeru korektnega sodelovanja s
  študenti podal pozitivno mnenje«. S predlogi so se študenti strinjali, ona
  ne. 

  Študentsko mnenje na podlagi ustnega izročila.

  Jasnih pravil ni, merila za volitve v nazive
  določajo le, da študenti napišejo mnenje »na temelju anket in neformalnih
  informacij, ki jih pridobijo od študentov«. Hkrati pa je, presenetljivo,
  dovoljeno, da oblikujejo mnenje mimo anket, ki pa ga morajo »izčrpno
  obrazložiti in utemeljiti«. Bolj natančen ni niti pravilnik o študentskih
  anketah.

  Gre za sistemski problem.

  To je le en primer mešetarjenja pri profesorskih
  nazivih. Dokazuje pa, pravi predsednik visokošolskega sindikata Marko Marinčič,
  da »postopek pridobivanja študentskih mnenj ni transparenten in omogoča zlorabe
  v obe smeri: bodisi fakulteta izigra negativno študentsko mnenje ali pa se
  študentsko mnenje uporabi za obračun z nezaželenim posameznikom. Na večini
  fakultet poznamo primere obojega«. Takšne »kravje kupčije so mi še kako znane«,
  nam je povedal profesor ene od ljubljanskih fakultet. Prav tako nam je nekdanja
  študentska funkcionarka priznala, da je dobila klice, ki so se začeli z »uredi«
  ali »poskrbi«. Gre za sistem, za katerega vsi vedo, da je pomanjkljiv, nihče
  pa, vsaj po naših informacijah, nima resnega predloga za spremembo. Spornih
  točk je več. Izpopolniti je treba pravila o podajanju mnenj študentskih svetov,
  ki morajo postati verodostojna in slišana. Prav tako bi morali določiti
  aktivnosti po negativnem mnenju, pri katerih bi sodelovali vsi vpleteni, njihov
  namen pa ne bi bil kaznovanje, temveč izboljšanje dela profesorjev.