So vredni tega denarja?

    Na The Economist sem zasledil naslednji graf, ki prikazuje razmerje med kompenzacijo direktorjev 350 najvecjih korporacij v ZDA in povprecno placo delavca.

    Graf je povzet iz naslednjega clanka Economic Policy Institute, kjer najdemo med drugim naslednji podatek:

    From 1978 to 2011, CEO compensation increased more than 725 percent, a
    rise substantially greater than stock market growth and the painfully
    slow 5.7 percent growth in worker compensation over the same period.