Plače na Univerzi v Ljubljani

  Še nekaj statističnih zanimivosti. Najvišja in povprečna izplačana plača na fakultetah UL septembra 2011. Vir: AJPES
  MEDICINSKA FAKULTETA 8.500 2.560
  FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO  N GEODEZIJO 7.636 2.467
  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 6.828 2.465
  FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 6.758 2.300
  EKONOMSKA FAKULTETA 6.599 2.629
  VETERINARSKA FAKULTETA 6.587 1.956
  NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 6.545 2.353
  FILOZOFSKA FAKULTETA 6.525 2.570
  FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 6.230 2.228
  FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 6.002 2.411
  FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 5.966 2.560
  BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 5.930 2.110
  FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 5.834 2.529
  FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 5.785 2.385
  FAKULTETA ZA ŠPORT 5.693 2.470
  FAKULTETA ZA FARMACIJO 5.685 2.348
  PRAVNA FAKULTETA 5.663 2.753
  PEDAGOŠKA FAKULTETA 5.533 2.467
  FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 5.380 2.635
  FAKULTETA ZA UPRAVO 5.326 2.094
  AKADEMIJA ZA GLASBO 5.296 2.880
  AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 4.882 2.577
  Zdravstvena fakulteta 4.530 2.170
  AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 4.326 2.495
  TEOLOŠKA FAKULTETA 4.224 2.410