A Planet of Viruses

    46

    Planet virusov je zanimiva kratka knjiga uveljavljenega pisca o znanstvenih temah. V njej lahko izvemo, da so znanstveniki našli viruse dobesedno povsod, kamor koli so pogledali. Tudi v jamah zelo globoko pod površjem zemlje in pod več kot kilometer debelim lednim oklepom Antarktike. Avtor nam zelo nazorno predstavi tudi najrazličnejše strategije, ki jih te najmanjše oblike življenja uporabljajo za svoje širjenje in razmnoževanje. A Planet of Viruses Carl Zimmer University Of Chicago Press, 2011