The 4% Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality

    Knjiga govori o eni od največjih še nepojasnjenih skrivnosti vesolja, ki ji je sodobna znanost prišla na sled šele nedavno. Kot kažejo zadnje meritve, predstavlja običajna snov, ki jo poznamo in iz katere so zgrajeni planeti in zvezde, samo 4 odstotke vesolja. Vse drugo predstavljata skrivnostna temna snov in temna energija. Kako so znanstveniki prišli do te nenavadne ugotovitve in kakšne teorije razvijajo, da bi pojasnili dejansko sestavo vesolja, je nazorno predstavljeno v novi knjigi uveljavljenega pisca s področja poljudne znanosti. (S.D.) The 4% Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality Richard Panek Oneworld, 2011