Energy, the Subtle Concept: The discovery of Feynman’s blocks from Leibniz to Einstein

    65

    Knjiga pripoveduje zanimivo zgodbo o razvoju pojma energija od začetkov sodobne znanosti do današnjih dni. Ta osrednji pojem naravoslovne znanosti nam poskuša avtorica, ki je sicer raziskovalka na področju fizike, pojasniti na poljuden način in praviloma brez enačb. Energijo tudi v vsakdanji govorici neprestano omenjamo, a se večinoma sploh ne zavedamo, za kako kompleksen pojem (z razvojem katerega so se ukvarjali mnogi veliki umi človeštva) gre. (S.D.) Energy, the Subtle Concept: The discovery of Feynman’s blocks from Leibniz to Einstein Jennifer Coopersmith Oxford University Press, 2010