Whole Earth Discipline: Why Dense Cities, Nuclear Power, Transgenic Crops … Are Necessary

    Stewart Brand je sredi šestdesetih let dvajsetega stoletja nagovarjal Naso, naj posname in javno objavi sliko celotne Zemlje iz vesolja. Na ta način bi se po njegovem prepričanju okrepilo zavedanje, da smo ljudje zgolj naseljenci majhnega otoka v negostoljubnem vesolju. S pravkar izdano provokativno knjigo pa zagovarja na prvi pogled nenavadno stališče, da morajo danes »zelena gibanja« zagovarjati tudi: življenje v mestih, jedrsko energijo, gensko spremenjene poljščine in druge podobne uspehe sodobne tehnike. Ti dosežki sodobne civilizacije naj bi omogočali bistveno bolj »zeleno« življenje kot tradicionalne oblike ruralnega načina bivanja. Stewart Brand Whole Earth Discipline: Why Dense Cities, Nuclear Power, Transgenic Crops, Restored Wildlands, and Geoengineering Are Necessary Penguin, 2010