Evropa ne dosega raziskovalskih ciljev

  Pod tem naslovom Nature News pisejo o dveh porocilih evropske komisije, in sicer o “2008 Innovation Scoreboard” in “2008 Science, Technology and Competitiveness key figures“. Govora je seveda o slavni Lizbonski strategiji -nameri, da bo EU do leta 2010 dosegla med drugim tudi cilj 3% BDP za raziskave in razvoj. Realnost je nekoliko drugacna – obseg izdatkov za raziskave in razvoj namrec vse od zacetka devetdesetih stoji na istih 1.84%. Lizbonska strategija gor ali dol.

  Zgovorna je naslednja slika, ki pove vse o tem, kaj med tem delajo evropski konkurenti. Med tem ko ZDA drzijo konstantno prednost pred EU, pa nas azijske velesile krepko prehitevajo (Japonska in Južna Koreja) ali pa izredno hitro dohitevajo (Kitajska). Slednja je v letu 2006 že dala 1.42% BDP za znanost in razvoj, kar lahko primerjamo s slovenskimi 1.59%. Za primerjavo morda se nekaj držav s katerimi se radi primerjamo: Italija 1.09%, Hrvaška 0.87%, Avstrija 2.55%, ZDA 2.61%, Švica 2.90%, Finska 3.37%, Izrael 4.65%. Poročilo sicer ponuja še kup drugih zanimivih podatkov. Na primer:

  • Svetovni delež EU v prijavah patentov je padel s 36% v letu 2000 na 31% v letu 2005 (v biotehnologiji in nanotehnologiji smo ga sicer nekoliko povečali).
  • Začetni stroški prijave patenta EPO, ki pokrije 12 članic EU in Švico, so 20 krat večji kot podobni stroški v ZDA in 13 krat večji kot na Japonskem, medtem ko je vzdrževanje patentnih pravic v vseh 27 članicah EU kar 60 krat dražje kot v ZDA!
  • Število raziskovalcev se je od 1.1 milijona v letu 2000 povzpelo na 1.3 milijona v 2006 (to seveda ob enakem deležu BDP za znanost in razvoj tudi pomeni, da so slabše financirani…).
  • V letu 2005 so v EU-27 podelili 100,000 doktorskih nazivov, v ZDA 53,000 in na Japonskem 15,000.
  • Delež raziskovalcev v celotnem delovnem telesu je v EU 0.56%, v ZDA 0.98% in na Japonskem 1.07% (Slovenija 0.57%)
  • Od leta 2000 do 2006 se je število raziskovalcev na Kitajskem podvojilo na 1,22 milijona.
  • Za raziskave in razvoj je šlo v Sloveniji 2006 484 milijonov EUR, kar predstavlja 0.2% delež v EU-27 (medtem ko je delež prebivalstva 0.4%)
  • Od 2000 do 2006 so se izdatki za raziskave in razvoj v Sloveniji povečevali hitreje kot BDP (8.5% v primerjavi s 6.3% na leto)
  • V Sloveniji je število raziskovalcev od leta 2000 do 2006 zrastlo s 4336 na 5834.
  • Slovenija je na prvem mestu po vpetosti raziskovalcev v Evropske programe (glede na število raziskovalcev).