Infinite Ascent: A Short History of Mathematics

    Stilno izvrstno napisan kratek pregled glavnih področij matematike od antike do današnji dni. Avtor nam skozi zgodbe velikih učenjakov predstavi marsikatero zanimivo področje matematike, pri čemer zna vešče dozirati informacije, da knjiga ni preveč trivialna, hkrati pa tudi ne prezahtevna. Spoznamo vse od infinitezimalnega računa do teorije množic, od Evklida do Gödla. Pisec se tudi ne ustraši vmes zapisati kake enačbe, integrala ali kakega drugega matematičnega simbola, kar naredi knjigo samo še bolj zanimivo. (S.D.) Infinite Ascent: A Short History of Mathematics David Berlinski Phoenix, 2007