The Story of Psychology

    Kot pove že naslov, je v knjigi predstavljena zgodovina psihologije od starih Grkov do enaindvajsetega stoletja. Avtor se ne usmeri le ozko na opis psihologije kot eksperimentalne znanosti, ampak obravnava vse učenjake, ki so skozi zgodovino razmišljali o človeški duševnosti, pa naj so bili filozofi, zdravilci ali naravoslovci. Velika vrednost knjige je tudi, da pripelje zgodbo vse do današnjih dni, ko je področje raziskovanja delovanja možganov eno najbolj zanimivih in obetavnih v vsej znanosti. (S. D.) The Story of Psychology Morton Hunt Anchor Books, 2007