Kristina Sepčić: Zdravila iz morja

    Predavanje bo v sredo 20. 2. 2008 ob 20:30 v Hiši eksperimentov.

    Morski organizmi so bogat vir biološko aktivnih spojin. Številne med njimi bi bile potencialno uporabne v medicini, farmaciji ali industriji, vendar jih je pogosto težko pridobiti v zadostni količini. V predavanju bomo predstavili trenutno stanje raziskav in različne strategije za pridobivanje ustrezne količine “zdravil iz morja”.

    prof. dr. Kristina Sepčić, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.