Barbara Vilhar: Kdo je bolj zelen – Marsovci ali Zemljani?

  Predavanje bo v torek 17. 1. 2006 ob 20:30 v Hiši eksperimentov.

  Ob pogledu na naš planet iz vesolja opazimo na celinah velika območja zelene barve. Ta območja prekrivajo rastline, ki v listih vsebujejo zeleno barvilo klorofil. Klorofil je del mehanizma, ki opravlja fotosintezo. Fotosinteza pa je seveda tista dolgočasna kemijska enačba, ki smo se jo učili v šoli. Vendar nekoliko drugačen razmislek o fotosintezi, podprt z novimi znanstvenimi spoznanji, razkrije njen dejanski pomen za vzdrževanje življenja na našem planetu. Ne samo, da fotosinteza neposredno ali posredno napaja z energijo vse življenje na Zemlji, ampak pomembno sodeluje tudi pri uravnavanju učinka tople grede in pri obnavljanju ozonske plasti. V zadnjem času nekateri znanstveniki razmišljajo celo o posnemanju fotosinteze v tehnoloških procesih, s čemer bi lahko na okolju prijazen način rešili energetske potrebe človeške civilizacije.

  Doc. dr. Barbara Vilhar
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
  Katedra za botaniko

  Barbara ureja zelo zanimivo spletno stran Zeleni škrat!