Animacija: Spreminjanje lege severnega nebesnega pola

    188

    AnimacijaAnimacija prikazuje kroženje severnega nebesnega pola, zaradi precesije Zemlje. Precesija Zemlje je še dodatno kroženje Zemlje, poleg kroženja okoli lastne osi in kroženja okoli Sonca, pojavlja se zaradi sploščenosti Zemlje in vektorjev navora Sonca in lune. To kroženje je zelo počasno, saj severni nebesni pol naredi en obhod v približno 26.000 letih. (Peter Mihor)