Animacija: Potovanje Sonca po nebu ob različnih dolžinah dneva

    1501

    AnimacijaAnimacija prikazuje potovanje Sonca po nebu ob enakonočjih, najdaljšem in najkrajšem dnevu. Ob najkrajšem dnevu – 21. december – je Sonce najnižje na nebu zato je tudi dan najkrajši. Ob enakonočjih – v enem letu sta dve: na 21. marec in na 22. september – sta dan in noč enako dolga, se pravi 12 ur. Ob najdaljšem dnevu – 21. junij – pa je Sonce najvišje na nebu, zato je dan najdaljši. (Peter Mihor)